Niniejszy regulamin- POLITYKA COOKIES określa zasady przechowywania i dostępu do informacji o urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez użytkownika, przez portal arial-media.pl

 1. Definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają;

 1. Administrator- oznacza portal http://arial-media.pl/pakiety/ z siedzibą w Siciny 66 56-215 Niechlów , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o urządzenia użytkownika,

 2. Cookies- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta z www.firmy-budowlane.info,

 3. Cookies Aministratora- oznaczona cookies zamieszczane przez administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez administratora za pośrednictwem www.firmy-budowlane.info,

 4. Cookies zewnętrzne- oznacza zamieszczone przez partnerów administratora cookies za pośrednictwem strony internetowej serwisu,

 5. Serwis- oznacza arial-media.pl,

 6. Urządzenie – oznacza urządzenia, za pomocą których uzyskuje się dostęp do serwisu,

 7. Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. RODZAJE WYKORZYSYWANYCH COOKIES.

 1. Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis do indywidualnych potrzeb użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia.

 1. CELE W JAKICH WYKORZYTYWANE SĄ COOKIES.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników, oraz pozwalają dostosować serwis do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 1. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą przeglądarki internetowej.

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych w przeglądarce internetowej opcji.

 3. Ograniczenie dostępu stosowania cookies, może wpłynąć na funkcjonalność serwisu.